Ngự Linh Thế Giới update chap 138 hot

truyện tranh  Ngự Linh Thế Giới
SƠ LƯỢC
Một họa sĩ truyện tranh xuyên qua dị giới
Đến lúc đó, hắn nhận ra 1 vấn đề "Ta không phải nhân vật chính ? Mà là nhân vật phản diện đối địch với nhân vật chính ?"
"Cái kịch bản này không đúng nha!"

Nguồn: hamtruyen.com

Thể loại: Action Adventure Manhua Fantasy Isekai/Dị giới

Đăng bởi: ¤¸¸.♬´¯`♬¸¸.♩.. Trạng thái: Đang tiến hành

Số lượt xem: 1647853 Theo dõi: 1330

Update: 17/08/2017 20:49TỔNG HỢP (138 CHƯƠNG)

Tên chương Ngày đăng

Ngự Linh Thế Giới chap 138 17/08/2017 20:49

Ngự Linh Thế Giới chap 137 15/08/2017 21:00

Ngự Linh Thế Giới chap 136 11/08/2017 18:44

Ngự Linh Thế Giới chap 135 07/08/2017 20:40

Ngự Linh Thế Giới chap 134 03/08/2017 18:21

Ngự Linh Thế Giới chap 133 01/08/2017 21:28

Ngự Linh Thế Giới chap 132 26/07/2017 19:51

Ngự Linh Thế Giới chap 131 22/07/2017 20:54

Ngự Linh Thế Giới chap 130 19/07/2017 19:49

Ngự Linh Thế Giới chap 129 17/07/2017 21:28

Ngự Linh Thế Giới chap 128 14/07/2017 18:13

Ngự Linh Thế Giới chap 127 10/07/2017 18:15

Ngự Linh Thế Giới chap 126 05/07/2017 20:02

Ngự Linh Thế Giới chap 125 04/07/2017 21:14

Ngự Linh Thế Giới chap 124 01/07/2017 18:35

Ngự Linh Thế Giới chap 123 28/06/2017 19:42

Ngự Linh Thế Giới chap 122 22/06/2017 19:09

Ngự Linh Thế Giới chap 121 19/06/2017 19:53

Ngự Linh Thế Giới chap 120 16/06/2017 21:03

Ngự Linh Thế Giới chap 119 12/06/2017 20:03

Ngự Linh Thế Giới chap 118 07/06/2017 20:05

Ngự Linh Thế Giới chap 117 05/06/2017 18:55

Ngự Linh Thế Giới chap 116 01/06/2017 21:32

Ngự Linh Thế Giới chap 115 29/05/2017 17:44

Ngự Linh Thế Giới chap 114 27/05/2017 20:23

Ngự Linh Thế Giới chap 113 26/05/2017 20:27

Ngự Linh Thế Giới chap 112 20/05/2017 20:57

Ngự Linh Thế Giới chap 111 20/05/2017 10:07

Ngự Linh Thế Giới chap 110 18/05/2017 20:59

Ngự Linh Thế Giới chap 109 16/05/2017 20:37

Ngự Linh Thế Giới chap 108 15/05/2017 18:43

Ngự Linh Thế Giới chap 107 14/05/2017 20:04

Ngự Linh Thế Giới chap 106 11/05/2017 20:19

Ngự Linh Thế Giới chap 105 09/05/2017 21:02

Ngự Linh Thế Giới chap 104 08/05/2017 20:02

Ngự Linh Thế Giới chap 103 06/05/2017 17:35

Ngự Linh Thế Giới chap 102 05/05/2017 21:32

Ngự Linh Thế Giới chap 101 24/04/2017 21:17

Ngự Linh Thế Giới chap 100 22/04/2017 21:50

Ngự Linh Thế Giới chap 99 16/04/2017 19:53

Ngự Linh Thế Giới chap 98 15/04/2017 20:09

Ngự Linh Thế Giới chap 97 14/04/2017 20:45

Ngự Linh Thế Giới chap 96 07/04/2017 19:28

Ngự Linh Thế Giới chap 95 04/04/2017 22:00

Ngự Linh Thế Giới chap 94 30/03/2017 20:45

Ngự Linh Thế Giới chap 93 26/03/2017 21:23

Ngự Linh Thế Giới chap 92 21/03/2017 19:20

Ngự Linh Thế Giới chap 91 20/03/2017 21:48

Ngự Linh Thế Giới chap 90 13/03/2017 21:57

Ngự Linh Thế Giới chap 89 10/03/2017 21:44

Ngự Linh Thế Giới chap 88 09/03/2017 21:36

Ngự Linh Thế Giới chap 87 04/03/2017 19:11

Ngự Linh Thế Giới chap 86 01/03/2017 20:12

Ngự Linh Thế Giới chap 85 27/02/2017 19:15

Ngự Linh Thế Giới chap 84 26/02/2017 19:21

Ngự Linh Thế Giới chap 83 25/02/2017 21:23

Ngự Linh Thế Giới chap 82 24/02/2017 22:49

Ngự Linh Thế Giới chap 81 23/02/2017 19:38

Ngự Linh Thế Giới chap 80 22/02/2017 20:13

Ngự Linh Thế Giới chap 79 21/02/2017 20:12

Ngự Linh Thế Giới chap 78 20/02/2017 19:29

Ngự Linh Thế Giới chap 77 18/02/2017 20:33

Ngự Linh Thế Giới chap 76 17/02/2017 20:31

Ngự Linh Thế Giới chap 75 16/02/2017 21:41

Ngự Linh Thế Giới chap 74 15/02/2017 21:16

Ngự Linh Thế Giới chap 73 14/02/2017 20:29

Ngự Linh Thế Giới chap 72 13/02/2017 19:13

Ngự Linh Thế Giới chap 71 09/02/2017 21:38

Ngự Linh Thế Giới chap 70 08/02/2017 20:50

Ngự Linh Thế Giới chap 69 06/02/2017 21:11

Ngự Linh Thế Giới chap 68 05/02/2017 20:29

Ngự Linh Thế Giới chap 67 04/02/2017 21:08

Ngự Linh Thế Giới chap 66 03/02/2017 20:42

Ngự Linh Thế Giới chap 65 02/02/2017 20:25

Ngự Linh Thế Giới chap 64 23/01/2017 20:26

Ngự Linh Thế Giới chap 63 16/01/2017 20:12

Ngự Linh Thế Giới chap 62 15/01/2017 21:26

Ngự Linh Thế Giới chap 61 09/01/2017 21:59

Ngự Linh Thế Giới chap 60 09/01/2017 21:58

Ngự Linh Thế Giới chap 59 06/01/2017 00:05

Ngự Linh Thế Giới chap 58 06/01/2017 00:05

Ngự Linh Thế Giới chap 57 01/01/2017 19:20

Ngự Linh Thế Giới chap 56 01/01/2017 19:19

Ngự Linh Thế Giới chap 55 29/12/2016 22:34

Ngự Linh Thế Giới chap 54 29/12/2016 22:34

Ngự Linh Thế Giới chap 53 21/12/2016 09:43

Ngự Linh Thế Giới chap 52 17/12/2016 21:24

Ngự Linh Thế Giới chap 51 12/12/2016 20:42

Ngự Linh Thế Giới chap 50 12/12/2016 10:25

Ngự Linh Thế Giới chap 49 08/12/2016 20:37

Ngự Linh Thế Giới chap 48 03/12/2016 21:33

Ngự Linh Thế Giới chap 47 30/11/2016 21:05

Ngự Linh Thế Giới chap 46 27/11/2016 19:02

Ngự Linh Thế Giới chap 45 25/11/2016 21:18

Ngự Linh Thế Giới chap 44 24/11/2016 20:08

Ngự Linh Thế Giới chap 43 20/11/2016 20:11

Ngự Linh Thế Giới chap 42 18/11/2016 20:47

Ngự Linh Thế Giới chap 41 17/11/2016 19:17

Ngự Linh Thế Giới chap 40 16/11/2016 23:02

Ngự Linh Thế Giới chap 39 15/11/2016 21:11

Ngự Linh Thế Giới chap 38 14/11/2016 19:26

Ngự Linh Thế Giới chap 37 12/11/2016 21:20

Ngự Linh Thế Giới chap 36 06/11/2016 20:55

Ngự Linh Thế Giới chap 35 04/11/2016 19:24

Ngự Linh Thế Giới chap 34 02/11/2016 19:13

Ngự Linh Thế Giới chap 33 01/11/2016 18:47

Ngự Linh Thế Giới chap 32 31/10/2016 20:34

Ngự Linh Thế Giới chap 31 30/10/2016 20:03

Ngự Linh Thế Giới chap 30 29/10/2016 19:34

Ngự Linh Thế Giới chap 29 28/10/2016 19:26

Ngự Linh Thế Giới chap 28 24/10/2016 20:54

Ngự Linh Thế Giới chap 27 23/10/2016 19:35

Ngự Linh Thế Giới chap 26 22/10/2016 19:31

Ngự Linh Thế Giới chap 25 21/10/2016 20:19

Ngự Linh Thế Giới chap 24 20/10/2016 19:42

Ngự Linh Thế Giới chap 23 19/10/2016 18:48

Ngự Linh Thế Giới chap 22 18/10/2016 19:47

Ngự Linh Thế Giới chap 21 17/10/2016 21:07

Ngự Linh Thế Giới chap 20 12/10/2016 20:02

Ngự Linh Thế Giới chap 19 07/10/2016 20:30

Ngự Linh Thế Giới chap 18 06/10/2016 20:46

Ngự Linh Thế Giới chap 17 06/10/2016 10:27

Ngự Linh Thế Giới chap 16 04/10/2016 18:54

Ngự Linh Thế Giới chap 15 03/10/2016 19:16

Ngự Linh Thế Giới chap 14 02/10/2016 19:55

Ngự Linh Thế Giới chap 13 01/10/2016 19:50

Ngự Linh Thế Giới chap 12 30/09/2016 20:32

Ngự Linh Thế Giới chap 11 25/09/2016 19:19

Ngự Linh Thế Giới chap 10 23/09/2016 19:19

Ngự Linh Thế Giới chap 9 19/09/2016 19:59

Ngự Linh Thế Giới chap 8 17/09/2016 19:55

Ngự Linh Thế Giới chap 7 15/09/2016 19:54

Ngự Linh Thế Giới chap 6 13/09/2016 21:05

Ngự Linh Thế Giới chap 5 12/09/2016 21:58

Ngự Linh Thế Giới chap 4 11/09/2016 20:02

Ngự Linh Thế Giới chap 3 09/09/2016 19:50

Ngự Linh Thế Giới chap 2 08/09/2016 19:57

Ngự Linh Thế Giới chap 1 07/09/2016 17:49

Tiếc gì một like nào các bter!!! {{cTotalLikeOrDisLike}}
{{cTotalLike}} {{cTotalDisLike}}

Các truyện cùng người đăng

  • truyện tranh Toriko Update Chap 396 - END
  • truyện tranh Transfer Student Storm Bringer END chapter 91
  • truyện tranh To Love Ru Darkness update chap 77 end
  • truyện tranh Nise koi - Update Chap 229 ENDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD update oneshot
  • truyện tranh Fairy Tail - Update chap 545 end
loading...

Đang tải...ĐĂNG LỜI BÌNH


Hãy đăng nhập để đăng lời bình!