Tower of God 2 Update chap 255 hót

truyện tranh Tower of God 2
SƠ LƯỢC
Mong muốn của bạn là gì? Tiền? Vinh quang? Quyền lực?  Sự báo thù? Hay một điều gì vượt trội hơn?
 
Những gì mà bạn mong muốn ... đều có ở đây!
 
Chỉ cần lên đến đỉnh tháp mọi ước muốn của bạn sẽ đều được thực hiện.

Tên khác: Shin'ui tap; Top of God; Torre de Deus; Torre de Dios

Tác giả: Slave In Utero

Thể loại: Action Adventure Manhwa Mystery Romance Seinen Shounen Supernatural Drama Fantasy

Đăng bởi: ¤¸¸.♬´¯`♬¸¸.♩.. Trạng thái: Đang tiến hành

Tham gia update: Momo Velia Deviluke , Never Run Out Of Money

Số lượt xem: 1110987 Theo dõi: 974

Update: 03/08/2017 23:02TỔNG HỢP (257 CHƯƠNG)

Tên chương Ngày đăng

Tower of God 2 chap 255 03/08/2017 23:01

Tower of God 2 chap 254 03/08/2017 23:01

Tower of God 2 chap 253 03/08/2017 23:01

Tower of God 2 chap 252 24/06/2017 12:32

Tower of God 2 chap 251 12/06/2017 12:09

Tower of God 2 chap 250 08/06/2017 12:11

Tower of God 2 chap 249 22/05/2017 11:56

Tower of God 2 chap 248 04/05/2017 23:08

Tower of God 2 chap 248 04/05/2017 23:08

Tower of God 2 chap 247 02/05/2017 22:49

Tower of God 2 chap 246 25/04/2017 20:19

Tower of God 2 chap 245 17/04/2017 18:38

Tower of God 2 chap 244 04/04/2017 17:39

Tower of God 2 chap 243 29/03/2017 12:17

Tower of God 2 chap 242 24/03/2017 12:20

Tower of God 2 chap 241 20/03/2017 21:39

Tower of God 2 chap 240 20/03/2017 21:39

Tower of God 2 chap 239 02/03/2017 19:19

Tower of God 2 chap 238 02/03/2017 19:19

Tower of God 2 chap 237 02/03/2017 19:19

Tower of God 2 chap 236 02/03/2017 19:19

Tower of God 2 chap 235 02/03/2017 19:18

Tower of God 2 chap 234 02/03/2017 19:18

Tower of God 2 chap 233 02/03/2017 19:18

Tower of God 2 chap 232 02/03/2017 19:18

Tower of God 2 chap 231 02/03/2017 19:18

Tower of God 2 chap 230 02/03/2017 19:18

Tower of God 2 chap 229 02/03/2017 19:17

Tower of God 2 chap 228 02/03/2017 19:17

Tower of God 2 chap 227 02/03/2017 19:17

Tower of God 2 chap 226 02/03/2017 19:17

Tower of God 2 chap 225 02/03/2017 19:17

Tower of God 2 chap 224 02/03/2017 19:17

Tower of God 2 chap 223 02/03/2017 19:16

Tower of God 2 chap 222 02/03/2017 19:16

Tower of God 2 chap 221 02/03/2017 19:16

Tower of God 2 chap 220 02/03/2017 19:16

Tower of God 2 chap 219 02/03/2017 19:16

Tower of God 2 chap 218 02/03/2017 19:16

Tower of God 2 chap 217 02/03/2017 19:16

Tower of God 2 chap 216 02/03/2017 19:16

Tower of God 2 chap 215 02/03/2017 19:15

Tower of God 2 chap 214 02/03/2017 19:15

Tower of God 2 chap 213 02/03/2017 19:15

Tower of God 2 chap 212 02/03/2017 19:15

Tower of God 2 chap 211 02/03/2017 19:14

Tower of God 2 chap 210 04/01/2017 20:57

Tower of God 2 chap 209 01/01/2017 19:15

Tower of God 2 chap 208 16/12/2016 11:24

Tower of God 2 chap 207 12/12/2016 16:36

Tower of God 2 chap 206 11/12/2016 11:29

Tower of God 2 chap 205 11/12/2016 00:44

Tower of God 2 chap 204 10/12/2016 10:02

Tower of God 2 chap 203 30/07/2016 23:59

Tower of God 2 chap 202 30/06/2016 20:09

Tower of God 2 chap 201 30/06/2016 20:09

Tower of God 2 chap 200 11/06/2016 12:59

Tower of God 2 chap 199 30/05/2016 21:52

Tower of God 2 chap 198 27/05/2016 17:01

Tower of God 2 chap 197 11/05/2016 13:10

Tower of God 2 chap 196 04/05/2016 10:01

Tower of God 2 chap 195 29/03/2016 19:43

Tower of God 2 chap 194 21/03/2016 20:43

Tower of God 2 chap 193 15/03/2016 21:41

Tower of God 2 chap 192 09/03/2016 17:29

Tower of God 2 chap 191 01/03/2016 17:42

Tower of God 2 chap 190 24/02/2016 21:46

Tower of God 2 chap 189 17/02/2016 20:32

Tower of God 2 chap 188 15/02/2016 20:33

Tower of God 2 chap 187 02/02/2016 20:55

Tower of God 2 chap 186 02/02/2016 20:55

Tower of God 2 chap 185 02/02/2016 20:55

Tower of God 2 chap 184 02/02/2016 20:54

Tower of God 2 chap 183 02/02/2016 20:54

Tower of God 2 chap 182 02/02/2016 20:54

Tower of God 2 chap 181 02/02/2016 20:53

Tower of God 2 chap 180 02/02/2016 20:53

Tower of God 2 chap 179 29/01/2016 20:25

Tower of God 2 chap 178 28/01/2016 22:04

Tower of God 2 chap 177 27/01/2016 21:28

Tower of God 2 chap 176 26/01/2016 21:05

Tower of God 2 chap 175 25/01/2016 21:53

Tower of God 2 chap 174 25/01/2016 21:53

Tower of God 2 chap 173 25/01/2016 21:52

Tower of God 2 chap 172 23/01/2016 20:44

Tower of God 2 chap 171 22/01/2016 20:50

Tower of God 2 chap 170 21/01/2016 20:59

Tower of God 2 chap 169 20/01/2016 21:17

Tower of God 2 chap 168 19/01/2016 20:49

Tower of God 2 chap 167 18/01/2016 21:00

Tower of God 2 chap 166 16/01/2016 13:56

Tower of God 2 chap 165 15/01/2016 15:39

Tower of God 2 chap 164 15/01/2016 15:39

Tower of God 2 chap 163 15/01/2016 15:39

Tower of God 2 chap 162 15/01/2016 15:38

Tower of God 2 chap 161 13/01/2016 20:53

Tower of God 2 chap 160 13/01/2016 20:53

Tower of God 2 chap 159 12/01/2016 21:15

Tower of God 2 chap 158 11/01/2016 20:42

Tower of God 2 chap 157 10/01/2016 19:43

Tower of God 2 chap 156 08/01/2016 20:39

Tower of God 2 chap 155 07/01/2016 21:05

Tower of God 2 chap 154 06/01/2016 21:34

Tower of God 2 chap 153 05/01/2016 20:42

Tower of God 2 chap 152 04/01/2016 20:26

Tower of God 2 chap 151 31/12/2015 09:49

Tower of God 2 chap 150 29/12/2015 19:45

Tower of God 2 chap 149 29/12/2015 16:18

Tower of God 2 chap 148 27/12/2015 10:31

Tower of God 2 chap 147 26/12/2015 21:36

Tower of God 2 chap 146 24/12/2015 21:11

Tower of God 2 chap 145 22/12/2015 21:12

Tower of God 2 chap 144 21/12/2015 21:37

Tower of God 2 chap 143 20/12/2015 21:15

Tower of God 2 chap 142 20/12/2015 21:15

Tower of God 2 chap 141 19/12/2015 21:34

Tower of God 2 chap 140 17/12/2015 19:49

Tower of God 2 chap 139 16/12/2015 20:08

Tower of God 2 chap 138 15/12/2015 19:48

Tower of God 2 chap 137 14/12/2015 19:35

Tower of God 2 chap 136 14/12/2015 14:07

Tower of God 2 chap 135 13/12/2015 00:24

Tower of God 2 chap 134 03/12/2015 23:19

Tower of God 2 chap 133 04/11/2015 19:21

Tower of God 2 chap 132 26/10/2015 22:10

Tower of God 2 chap 131 24/10/2015 21:31

Tower of God 2 chap 130 07/07/2015 18:25

Tower of God 2 chap 129 07/07/2015 18:25

Tower of God 2 chap 128 22/06/2015 18:01

Tower of God 2 chap 127 31/05/2015 22:51

Tower of God 2 chap 126 25/05/2015 18:42

Tower of God 2 chap 125 24/05/2015 22:07

Tower of God 2 chap 124 18/05/2015 18:50

Tower of God 2 chap 123 24/02/2015 11:16

Tower of God 2 chap 122 24/02/2015 11:16

Tower of God 2 chap 121 19/02/2015 19:21

Tower of God 2 chap 120 09/02/2015 07:40

Tower of God 2 chap 119 02/02/2015 09:05

Tower of God 2 chap 118 10/01/2015 15:56

Tower of God 2 chap 117 01/01/2015 16:57

Tower of God 2 chap 116 24/12/2014 17:48

Tower of God 2 chap 115 18/12/2014 22:30

Tower of God 2 chap 114 11/12/2014 20:31

Tower of God 2 chap 113 08/12/2014 19:10

Tower of God 2 chap 112 05/12/2014 15:18

Tower of God 2 chap 111 29/11/2014 01:09

Tower of God 2 chap 110 18/08/2014 02:59

Tower of God 2 chap 109 14/08/2014 11:23

Tower of God 2 chap 108 14/08/2014 11:22

Tower of God 2 chap 107 14/08/2014 11:22

Tower of God 2 chap 106 28/07/2014 18:43

Tower of God 2 chap 105 28/07/2014 18:43

Tower of God 2 chap 104 21/07/2014 14:30

Tower of God 2 chap 103 21/07/2014 14:30

Tower of God 2 chap 102 13/07/2014 18:03

Tower of God 2 chap 101 23/06/2014 17:11

Tower of God 2 chap 100 23/06/2014 17:11

Tower of God 2 chap 99 18/06/2014 22:59

Tower of God 2 chap 98 18/06/2014 23:00

Tower of God 2 chap 97 18/06/2014 22:59

Tower of God 2 chap 96 08/06/2014 18:16

Tower of God 2 chap 95 02/06/2014 21:41

Tower of God 2 chap 94 28/05/2014 17:58

Tower of God 2 chap 93 28/05/2014 17:58

Tower of God 2 chap 92 21/05/2014 20:40

Tower of God 2 chap 91 21/05/2014 20:30

Tower of God 2 chap 90 14/05/2014 16:53

Tower of God 2 chap 89 26/04/2014 23:57

Tower of God 2 chap 88 24/04/2014 00:02

Tower of God 2 chap 87 20/04/2014 17:58

Tower of God 2 chap 86 18/04/2014 22:46

Tower of God 2 chap 85 16/04/2014 21:20

Tower of God 2 chap 84 13/04/2014 21:04

Tower of God 2 chap 83 11/04/2014 23:06

Tower of God 2 chap 82 09/04/2014 22:03

Tower of God 2 chap 81 09/04/2014 17:05

Tower of God 2 chap 80 07/04/2014 00:24

Tower of God 2 chap 79 06/04/2014 00:01

Tower of God 2 chap 78 03/04/2014 00:16

Tower of God 2 chap 77 30/03/2014 19:01

Tower of God 2 chap 76 30/03/2014 14:45

Tower of God 2 chap 75 27/03/2014 01:12

Tower of God 2 chap 74 27/03/2014 01:11

Tower of God 2 chap 73 23/03/2014 10:13

Tower of God 2 chap 72 23/03/2014 10:12

Tower of God 2 chap 71 20/03/2014 21:08

Tower of God 2 chap 70 17/03/2014 01:34

Tower of God 2 chap 69 15/03/2014 00:50

Tower of God 2 chap 68 15/03/2014 00:50

Tower of God 2 chap 67 14/03/2014 11:57

Tower of God 2 chap 66 12/03/2014 00:13

Tower of God 2 chap 65 11/03/2014 00:44

Tower of God 2 chap 64 10/03/2014 11:40

Tower of God 2 chap 63 10/03/2014 11:50

Tower of God 2 chap 62 10/03/2014 11:40

Tower of God 2 chap 61 10/03/2014 11:40

Tower of God 2 chap 60 27/02/2014 11:16

Tower of God 2 chap 59 27/02/2014 11:14

Tower of God 2 chap 58 27/02/2014 11:13

Tower of God 2 chap 57 27/02/2014 10:51

Tower of God 2 chap 56 27/02/2014 10:51

Tower of God 2 chap 55 27/02/2014 10:50

Tower of God 2 chap 54 27/02/2014 10:37

Tower of God 2 chap 53 27/02/2014 10:35

Tower of God 2 chap 52 27/02/2014 10:34

Tower of God 2 chap 51 27/02/2014 10:33

Tower of God 2 chap 50 07/02/2014 17:47

Tower of God 2 chap 49 07/02/2014 17:47

Tower of God 2 chap 48 07/02/2014 17:47

Tower of God 2 chap 47 07/02/2014 17:35

Tower of God 2 chap 46 07/02/2014 17:35

Tower of God 2 chap 45 07/02/2014 17:27

Tower of God 2 chap 44 07/02/2014 17:15

Tower of God 2 chap 43 07/01/2014 17:44

Tower of God 2 chap 42 07/01/2014 17:43

Tower of God 2 chap 41 02/01/2014 18:20

Tower of God 2 chap 40 02/01/2014 18:06

Tower of God 2 chap 39 02/01/2014 18:05

Tower of God 2 chap 38 28/12/2013 16:32

Tower of God 2 chap 37 28/12/2013 16:30

Tower of God 2 chap 36 28/12/2013 16:15

Tower of God 2 chap 35 28/12/2013 16:14

Tower of God 2 chap 34 28/12/2013 16:13

Tower of God 2 chap 33 28/12/2013 16:12

Tower of God 2 chap 32 28/12/2013 16:11

Tower of God 2 chap 31 28/12/2013 16:10

Tower of God 2 chap 30 28/12/2013 16:07

Tower of God 2 chap 29 28/12/2013 16:06

Tower of God 2 chap 28 28/12/2013 16:05

Tower of God 2 chap 27 28/12/2013 16:04

Tower of God 2 chap 26 28/12/2013 16:03

Tower of God 2 chap 25 28/12/2013 16:01

Tower of God 2 chap 24 27/11/2013 13:10

Tower of God 2 chap 23 25/11/2013 13:42

Tower of God 2 chap 22 25/11/2013 13:41

Tower of God 2 chap 21 20/11/2013 13:02

Tower of God 2 chap 20 18/11/2013 18:54

Tower of God 2 chap 19 18/11/2013 18:53

Tower of God 2 chap 18 15/11/2013 22:49

Tower of God 2 chap 17 15/11/2013 12:37

Tower of God 2 chap 16 15/11/2013 12:36

Tower of God 2 chap 15 12/11/2013 23:20

Tower of God 2 chap 14 12/11/2013 23:19

Tower of God 2 chap 13 11/11/2013 12:44

Tower of God 2 chap 12 10/11/2013 05:45

Tower of God 2 chap 11 09/11/2013 04:34

Tower of God 2 chap 10 07/11/2013 22:32

Tower of God 2 chap 9 07/11/2013 22:24

Tower of God 2 chap 8 05/11/2013 02:56

Tower of God 2 chap 7 03/11/2013 15:06

Tower of God 2 chap 6 03/11/2013 15:05

Tower of God 2 chap 5 23/10/2013 23:55

Tower of God 2 chap 4 16/10/2013 02:06

Tower of God 2 chap 3 12/10/2013 21:21

Tower of God 2 chap 2 06/10/2013 13:24

Tower of God 2 chap 1 06/10/2013 13:20

Tower of God 2 chap 0 06/10/2013 13:19

Tiếc gì một like nào các bter!!! {{cTotalLikeOrDisLike}}
{{cTotalLike}} {{cTotalDisLike}}

Các truyện cùng người đăng

  • truyện tranh Toriko Update Chap 396 - END
  • truyện tranh Transfer Student Storm Bringer END chapter 91
  • truyện tranh To Love Ru Darkness update chap 77 end
  • truyện tranh Nise koi - Update Chap 229 ENDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD update oneshot
  • truyện tranh Fairy Tail - Update chap 545 end
loading...

Đang tải...ĐĂNG LỜI BÌNH


Hãy đăng nhập để đăng lời bình!