BlogTruyen Scan Group

Leader: Ngankvn Clone

Tham gia nhóm


Nhóm chuyên scan truyện lậu, đừng méc ai nha =___= emo
Tên đăng nhập Chức vụ
1. Thái Vũ Thành viên
Có 27 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

4. Vua Côn Trùng 49 305033 61
6. Dersert Coral 25 105133 42
7. Thần Khí Vương 26 133184 16
8. KUROZAKURO 67 534452 320
10. Hội pháp sư 163 2533901 579
12. Inuyasha Bản Đẹp 559 11689334 1707
14. Bác Sĩ Ma Giới 135 934192 324
15. Ô Long Viện Bộ 2 65 827046 85
16. Mr.Fullswing 227 1804353 1281
19. dòng thời gian 44 131545 24
20. Yureka Lost Saga 66 244622 67
1 2