FIVdogg

Leader: St.Girl

Tham gia nhóm


Nhóm toàn những thanh niên max chăm chỉ emo
Tên đăng nhập Chức vụ
1. Fadachi Thành viên
2. HuyenJR Thành viên
3. Mint Rin h' Thành viên
4. N̶̶g̶̶à̶̶n̶ ̶n̶̶ă̶̶m̶ ̶t̶̶ự̶ ̶k̶̶ỉ̶ -silverbullet Thành viên
5. nguyenphucbinh Thành viên
6. Nguyễn Công Đoàn Thành viên
7. St.Girl Leader
Có 30 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

2. Halcyon 2 18429 11
5. One More Age 1 14196 30
7. Appli Trap 3 40958 24
11. Ikenie Touhyou 1 9505 24
12. Black Torch 3 36377 81
13. elDLIVE 11 38621 34
16. Sukedachi 09 6 46426 122
17. Koroshi Ai 7 35223 49
20. Sennen no Mushin 1 5809 2
1 2