FIVdogg

Leader: St.Girl

Tham gia nhóm


Nhóm toàn những thanh niên max chăm chỉ emo
Tên đăng nhập Chức vụ
1. Fadachi Thành viên
2. HuyenJR Thành viên
3. Mint Rin h' Thành viên
4. N̶̶g̶̶à̶̶n̶ ̶n̶̶ă̶̶m̶ ̶t̶̶ự̶ ̶k̶̶ỉ̶ -silverbullet Thành viên
5. nguyenphucbinh Thành viên
6. Chuẩn Bị Đi Học Thành viên
Có 33 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

2. Halcyon 2 21070 6
5. One More Age 1 17481 30
7. Appli Trap 3 43616 29
10. Black Torch 3 39572 82
11. elDLIVE 11 39977 34
14. Koroshi Ai 7 38693 51
17. Sennen no Mushin 1 8282 2
20. EYESHIELD 21 REMAKEEEE 18 36993 81
1 2