FIVdogg

Leader: St.Girl

Tham gia nhóm


Nhóm toàn những thanh niên max chăm chỉ emo
Tên đăng nhập Chức vụ
1. Fadachi Thành viên
2. HuyenJR Thành viên
3. Mint Rin h' Thành viên
4. N̶̶g̶̶à̶̶n̶ ̶n̶̶ă̶̶m̶ ̶t̶̶ự̶ ̶k̶̶ỉ̶ -silverbullet Thành viên
5. nguyenphucbinh Thành viên
6. Nguyễn Công Đoàn Thành viên
7. St.Girl Leader
Có 30 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

2. Halcyon 2 19310 11
5. One More Age 1 15470 30
7. Appli Trap 3 41866 24
10. Ikenie Touhyou 1 10452 24
11. Black Torch 3 37427 82
12. elDLIVE 11 39054 34
15. Koroshi Ai 7 36459 51
18. Sennen no Mushin 1 6651 2
1 2