FIVdogg

Leader: St.Girl

Tham gia nhóm


Nhóm toàn những thanh niên max chăm chỉ emo
Tên đăng nhập Chức vụ
1. HuyenJR Thành viên
2. Mint Rin h' Thành viên
3. N̶̶g̶̶à̶̶n̶ ̶n̶̶ă̶̶m̶ ̶t̶̶ự̶ ̶k̶̶ỉ̶ -silverbullet Thành viên
4. nguyenphucbinh Thành viên
5. Chuẩn Bị Đi Học Thành viên
6. St.Girl Leader
Có 26 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

2. Halcyon 2 16724 10
5. One More Age 1 11815 30
7. Appli Trap 3 39246 22
9. Sukedachi 09 4 33465 112
12. Koroshi Ai 6 26968 48
13. Inari, Konkon, Koi Iroha 54 195328 153
17. COLORS OF THE WIND 7 37623 22
18. Ikenie Touhyou 1 7559 24
19. Black Torch 3 34494 81
20. elDLIVE 11 37663 34
1 2