FIVdogg

Leader: St.Girl

Tham gia nhóm


Nhóm toàn những thanh niên max chăm chỉ emo
Tên đăng nhập Chức vụ
1. Fadachi Thành viên
2. HuyenJR Thành viên
3. Mint Rin h' Thành viên
4. nguyenphucbinh Thành viên
5. Kosjro Thành viên
6. St.Girl Leader
7. Rei Estone Thành viên
Có 34 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

2. Halcyon 2 22700 6
5. One More Age 1 19202 30
7. Appli Trap 3 45258 29
10. Black Torch 3 41289 82
11. elDLIVE 11 40819 34
14. Koroshi Ai 7 40719 51
17. Sennen no Mushin 1 9745 2
19. EYESHIELD 21 REMAKEEEE 18 38814 81
20. COLORS OF THE WIND 11 52096 28
1 2