legend team

Leader: CleverManh

Tham gia nhóm


legend team
Tên đăng nhập Chức vụ
1. Azudora Thành viên
2. ¤¸¸.♬´¯`♬¸¸.♩.. Thành viên
Có 49 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. Watashibito 1 6488 2
2. Sweet Bitter 1 23968 4
3. Seaside Return 1 5700 0
7. Shindou Masaoki 1 9409 8
8. Liquor&Cigarette 2 4723 16
10. Gakusou 1 6277 3
11. Osmotic Pressure 1 8428 16
12. Reiraku 2 13474 17
13. Weekday Night Fever 1 7994 12
14. Urara Meirochou 2 9562 7
15. SHOOTING GIRL 1 4550 9
16. Tog, Tog 1 5301 1
18. Persona 5 Anthology 5 14716 19
19. Arasa Quest 1 8386 19
20. Shokuryou Jinrui 1 4143 3
1 2 3