legend team

Leader: CleverManh

Tham gia nhóm


legend team
Tên đăng nhập Chức vụ
1. Azudora Thành viên
2. ¤¸¸.♬´¯`♬¸¸.♩.. Thành viên
Có 54 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. Watashibito 1 9651 2
2. Seaside Return 1 8585 0
6. Shindou Masaoki 1 12340 9
7. Liquor&Cigarette 2 7753 16
9. Gakusou 1 9353 3
10. Osmotic Pressure 1 9815 16
11. Weekday Night Fever 1 10885 12
12. Urara Meirochou 2 12764 7
13. SHOOTING GIRL 1 5843 9
14. Tog, Tog 1 8328 1
16. Persona 5 Anthology 5 18384 19
17. Arasa Quest 1 14256 20
1 2 3