legend team

Leader: CleverManh

Tham gia nhóm


legend team
Tên đăng nhập Chức vụ
1. ¤¸¸.♬´¯`♬¸¸.♩.. Thành viên
2. Cướp Đây Đừng Sợ Thành viên
Có 37 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. Watashibito 1 4742 2
2. Sweet Bitter 1 21101 4
3. Seaside Return 1 4172 0
7. Shindou Masaoki 1 7778 8
8. Liquor&Cigarette 2 2987 16
10. Gakusou 1 4675 3
11. Mermaid Boys 1 5304 19
12. Osmotic Pressure 1 7739 16
13. Reiraku 2 11498 16
14. Weekday Night Fever 1 6380 12
15. Urara Meirochou 2 7657 6
16. SHOOTING GIRL 1 3950 9
17. Tog, Tog 1 3663 1
19. Fulldrum 2 6526 7
1 2