legend team

Leader: CleverManh

Tham gia nhóm


legend team
Tên đăng nhập Chức vụ
1. Azudora Thành viên
2. ¤¸¸.♬´¯`♬¸¸.♩.. Thành viên
Có 53 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. Watashibito 1 8306 2
2. Seaside Return 1 7383 0
6. Shindou Masaoki 1 11128 9
7. Liquor&Cigarette 2 6490 16
9. Gakusou 1 8080 3
10. Osmotic Pressure 1 9211 16
11. Weekday Night Fever 1 9704 12
12. Urara Meirochou 2 11483 7
13. SHOOTING GIRL 1 5253 9
14. Tog, Tog 1 7099 1
16. Persona 5 Anthology 5 16916 19
17. Arasa Quest 1 11844 20
1 2 3