Truongton.net


Tên đăng nhập Chức vụ
Có 37 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. Ability Shop 1 97799 34
2. B-Reaction 18 188522 53
3. Abara 12 119650 15
4. Gon 24 86952 19
5. Chaosic rune 68 413314 45
6. Âm dương lộ 22 1006212 121
8. TOGARI 68 397503 21
10. Aratama Tribe 7 73029 5
11. Gokusen 35 118386 15
12. Hiiro No Isu 10 39896 5
13. Mahou Sensei Negima 85 378056 305
19. g 0 994 16
20. 66 0 912 0
1 2