Tác giả Daromeon

Có 2 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. Kengan Ashua 216 2.119.509 405

2. Ketchup Ninja 3 26.231 6