Tác giả Daromeon

Có 2 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. Kengan Ashua 194 1.643.057 356

2. Ketchup Ninja 3 21.331 6