Tác giả Daromeon

Có 2 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. Kengan Ashua 205 1.872.980 376

2. Ketchup Ninja 3 23.635 6