Tác giả Daromeon

Có 2 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. Kengan Ashua 224 2.249.198 422

2. Ketchup Ninja 3 27.433 6