Tác giả Daromeon

Có 2 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. Kengan Ashua 198 1.745.567 367

2. Ketchup Ninja 3 22.058 6