Tác giả Daromeon

Có 2 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. Kengan Ashua 199 1.777.998 370

2. Ketchup Ninja 3 22.866 6