Tác giả Daromeon

Có 2 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. Kengan Ashua 210 1.968.547 388

2. Ketchup Ninja 3 24.715 6