Tác giả Gosho Aoyama

Có 5 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. Conan 992 25.345.199 3.880

2. Magic Kaito- bản đẹp 33 70.046 50

3. Tell me a lie 1 25.929 19

4. tuyển tập conan màu 17 6.671 5

5. YaiBa [Vuilen Scan] 24 738.018 60