Tác giả Gosho Aoyama

Có 5 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. Conan 996 25.615.644 3.899

2. Magic Kaito- bản đẹp 33 70.806 50

3. Tell me a lie 1 26.350 19

4. tuyển tập conan màu 17 8.273 5

5. YaiBa [Vuilen Scan] 24 739.480 60