Tác giả Gosho Aoyama

Có 5 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. Conan 1003 26.398.528 3.963

2. Magic Kaito- bản đẹp 33 74.437 50

3. Tell me a lie 1 27.869 19

4. tuyển tập conan màu 17 13.610 5

5. YaiBa [Vuilen Scan] 24 742.439 60