Tác giả Gosho Aoyama

Có 5 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. Conan 999 26.057.145 3.920

2. Magic Kaito- bản đẹp 33 72.980 50

3. Tell me a lie 1 27.134 19

4. tuyển tập conan màu 17 11.381 5

5. YaiBa [Vuilen Scan] 24 741.313 60