Tác giả Gosho Aoyama

Có 5 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. Conan 1008 26.816.009 4.011

2. Magic Kaito- bản đẹp 33 76.115 50

3. Tell me a lie 1 28.632 19

4. tuyển tập conan màu 17 18.964 5

5. YaiBa [Vuilen Scan] 24 744.247 60