Tác giả Gosho Aoyama

Có 5 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. Conan 997 25.799.790 3.910

2. Magic Kaito- bản đẹp 33 72.077 50

3. Tell me a lie 1 26.690 19

4. tuyển tập conan màu 17 9.688 5

5. YaiBa [Vuilen Scan] 24 740.468 60