Tác giả Hiroya Oku

Có 6 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. 01 41 310.172 43

2. Gantz 383 14.524.658 1.296

3. Gantz Full Color 113 980.674 282

4. HEN 93 60.073 37

5. Inu Yashiki 86 1.087.474 363

6. Me-Teru no Kimochi 28 379.542 162