Tác giả Hiroya Oku

Có 3 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. 01 41 305.087 43

2. Gantz 383 13.888.809 1.287

3. Gantz Full Color 97 617.475 239