Tác giả Hiroya Oku

Có 3 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. 01 41 306.755 43

2. Gantz 383 14.146.013 1.290

3. Gantz Full Color 102 747.997 259