Tác giả Hiroya Oku

Có 3 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. 01 41 308.291 43

2. Gantz 383 14.307.383 1.293

3. Gantz Full Color 106 845.424 266