Tác giả Hiroya Oku

Có 3 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. 01 41 304.078 43

2. Gantz 383 13.594.032 1.277

3. Gantz Full Color 72 476.024 199