Tác giả Kishimoto Masashi

Có 5 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. BORUTO ONESHOT MANGA 1 52.622 17

2. Karakuri 1 19.433 5

3. Mario 2 20.819 4

4. Naruto 705 38.352.473 6.110

5. Phụ chương NARUTO 1 34.352 6