Tác giả Kishimoto Masashi

Có 5 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. BORUTO ONESHOT MANGA 1 51.590 17

2. Karakuri 1 18.884 5

3. Mario 2 20.258 4

4. Naruto 705 37.979.077 6.102

5. Phụ chương NARUTO 1 33.484 6