Tác giả Kishimoto Masashi

Có 5 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. BORUTO ONESHOT MANGA 1 50.279 17

2. Karakuri 1 18.226 5

3. Mario 2 19.564 4

4. Naruto 705 37.347.257 6.093

5. Phụ chương NARUTO 1 32.401 6