Tác giả Kishimoto Masashi

Có 5 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. BORUTO ONESHOT MANGA 1 53.945 17

2. Karakuri 1 20.099 5

3. Mario 2 21.528 4

4. Naruto 705 38.791.992 6.121

5. Phụ chương NARUTO 1 35.246 6