Tác giả Kishimoto Masashi

Có 5 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. BORUTO ONESHOT MANGA 1 50.851 17

2. Karakuri 1 18.508 5

3. Mario 2 19.862 4

4. Naruto 705 37.611.542 6.096

5. Phụ chương NARUTO 1 32.841 6