Tác giả Naoki Serizawa

Có 2 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. Biohazard - Marhawa Desire 27 590.291 684

2. Resident Evil Biohazard Heavenly Island 49 279.082 56