Tác giả Oku Hiroya

Có 4 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. Gantz Full Color 47 248.401 152

2. HEN 93 46.284 36

3. Inu Yashiki 67 705.359 286

4. Me-Teru no Kimochi 28 369.112 159