Tác giả Oku Hiroya

Có 4 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. Gantz Full Color 106 845.480 266

2. HEN 93 56.822 37

3. Inu Yashiki 86 1.009.252 362

4. Me-Teru no Kimochi 28 376.198 162