Tác giả Oku Hiroya

Có 4 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. Gantz Full Color 102 747.997 259

2. HEN 93 53.864 37

3. Inu Yashiki 84 954.798 349

4. Me-Teru no Kimochi 28 373.952 162