Tác giả Oku Hiroya

Có 4 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. Gantz Full Color 97 617.287 239

2. HEN 93 49.397 36

3. Inu Yashiki 69 780.062 310

4. Me-Teru no Kimochi 28 371.452 162