Thể loại Comedy

Thể loại có nội dung trong sáng và cảm động, thường có tình tiết gây cười, xung đột nhẹ nhàng.

Có 4787 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. [LH] LADY JUSTICE MANGA 8 103.315 31

2. Acaria 8 92.726 20

3. Americano - Exodus (tt.tv) 24 50.455 10

4. Anh Bạn! Dì Cả Đến Rồi Sao?! 9 90.014 10

5. Arasa Quest 1 5.275 19

6. Bạch Dạ Lung Linh 5 6.296 1

7. BALLS FRIEND 17 108.708 24

8. Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi 60 142.164 4

9. Bạn Trai Là Ngôi Sao 5 47.406 4

10. Boss Ca Ca! Nhĩ Khiếm Tấu 30 50.468 4

11. Boy On The Run 21 112.726 11

12. Cách Yêu Của Ác Ma 3 12.344 2

13. Cái Gì! Cái Gì! 6 79.725 9

14. Cấm thư ma thuật 3 752 7

15. Chí Tôn Chư Thiên 51 347.701 35

16. Có Lẽ Là Ở Tương Lai 7 43.223 1

17. Cross-Epoch [Màu] 1 72.459 0

18. Cuộc Sống Đời Thường Của Spring Và Roll 6 82.176 3

19. Cuộc Sống Màu Đào 8 74.522 0

20. Đại Đường Trừ Yêu Sư 4 68.972 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... [cuối]