Thể loại Comedy

Thể loại có nội dung trong sáng và cảm động, thường có tình tiết gây cười, xung đột nhẹ nhàng.

Có 4712 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. [LH] LADY JUSTICE MANGA 8 100.389 30

2. Acaria 8 91.204 20

3. Americano - Exodus (tt.tv) 24 47.881 7

4. Anh Bạn! Dì Cả Đến Rồi Sao?! 9 88.227 10

5. Bạch Dạ Lung Linh 1 2.646 1

6. BALLS FRIEND 13 106.355 21

7. Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi 40 132.693 3

8. Bạn Trai Là Ngôi Sao 5 43.827 4

9. Boss Ca Ca! Nhĩ Khiếm Tấu 24 42.906 4

10. Boy On The Run 21 110.945 11

11. Cách Yêu Của Ác Ma 3 8.250 2

12. Cái Gì! Cái Gì! 6 77.896 9

13. Chí Tôn Chư Thiên 44 269.299 30

14. Có Lẽ Là Ở Tương Lai 7 40.665 1

15. Cross-Epoch [Màu] 1 71.338 0

16. Cuộc Sống Đời Thường Của Spring Và Roll 6 78.821 3

17. Cuộc Sống Màu Đào 8 72.592 0

18. Đại Đường Trừ Yêu Sư 4 67.739 2

19. Đại Ma Vương Chuyển Tới Nhà Tôi 8 73.935 3

20. Đạo Sĩ Cưới Ta Đi! 4 28.413 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... [cuối]