Thể loại Historical

Thể loại có liên quan đến thời xa xưa.

Có 636 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. ACCA - Cục Thanh Tra 13 Bang 3 3.097 3

2. Americano - Exodus (tt.tv) 24 47.881 7

3. Anh Bạn! Dì Cả Đến Rồi Sao?! 9 88.227 10

4. BATMAN: GATES OF GOTHAM 4 70.426 0

5. Dai 3 no Gideon 1 71.104 5

6. Đệ Lục Thiên Ma Vương 52 115.793 6

7. Goyoukin 7 71.863 0

8. Hangah, Lee 16 71.264 1

9. Heian Koi Emaki - Ayanashi No Kimi 4 73.646 3

10. Kantai Collection - Gift and Promises 1 44.631 27

11. Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ (HT) 226 1.395.130 465

12. MONONOTE: EDO SHINOBI KAGYOU 19 474.945 161

13. Nữ Đặc Công Thăng Chức Ký 17 93.745 3

14. THE SCHOLAR'S REINCARNATION 23 302.651 16

15. World Witches Series - Contrail Of Witches 1 3.898 1

16. [Aph Doujinshi] Independence Sky 2 64.768 0

17. [CMT] Itsuwaribito Utsuho 25 172.864 52

18. [K]9- Bakumatsu Renka Karyuu KenshIden 4 81.930 10

19. [Kiếm Võng 3] Trường Ca Đang Tiếu 5 66.630 4

20. [Kudamono Team] Sekishin 1 4.222 8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... [cuối]