Thể loại Horror

Horror = rùng rợn, nghe cái tên là biết thể loại này có nội dung như thế nào. Nó làm cho bạn kinh hãi, khiếp sơ, ghê tởm, có thể gây sock - một loại không dùng cho người yếu tim.

Có 892 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. BLACK JUNE 6 14.228 6

2. Bóng Tối Ma Quỷ 2 76.906 0

3. Chí Tôn Chư Thiên 51 347.696 35

4. Chiếc Lồng Phù Thủy 1 74.864 2

5. CHOUSOU NO BABEL 7 22.181 9

6. Chung Quỳ sâm lâm 3 70.174 1

7. Con Đường Kỳ Bí 3 68.439 0

8. Deep (Towoo) 28 5.576 2

9. Gift ± 66 542.303 68

10. Hanako Và Người Kể Truyền Thuyết 9 75.445 4

11. Happy Sugar Life (yuriin) 7 26.073 18

12. I, Vampire 1 75.045 3

13. Imawa no Michi no Alice: Alice on Border Road 2 5.466 10

14. M.I.A - JAKJEONJUNG SILJONG MANHWA 35 95.509 6

15. Sinh Tồn 2 70.248 2

16. STREET FIGHTER ORIGINS 4 84.301 5

17. Tầng 19 Địa Ngục 49 121.011 4

18. Thần Ảnh Mê Hành 45 105.673 6

19. Thủ Mộ Bút Ký 43 120.296 7

20. TRƯỜNG HỌC NHÂN NGƯ 1 69.612 8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... [cuối]