Thể loại Romance

Thường là những câu chuyện về tình yêu. Ớ đây chúng ta sẽ lấy ví dụ như tình yêu giữa một người con trai và con gái, bên cạnh đó đặc điểm thể loại này là kích thích trí tưởng tượng của bạn về tình yêu.

Có 4499 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. Kanojo to Kanojo no Neko 1 78.861 11

2. Americano - Exodus (tt.tv) 24 49.909 10

3. Arasa Quest 1 4.903 18

4. Bạch Dạ Lung Linh 2 4.116 1

5. BALLS FRIEND 17 108.239 24

6. Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi 49 139.813 4

7. Bạn Trai Là Ngôi Sao 5 46.803 4

8. Boss Ca Ca! Nhĩ Khiếm Tấu 30 49.400 4

9. Boy On The Run 21 112.440 11

10. Cái Gì! Cái Gì! 6 79.351 9

11. Chou No Ito 1 73.687 6

12. Chuyện Tình Như Trong Sách 29 90.291 4

13. Có Lẽ Là Ở Tương Lai 7 42.755 1

14. Con Tim Rung Động 32 94.610 4

15. Công Chúa Giả Mạo 30 85.498 3

16. Cuộc Sống Màu Đào 8 74.170 0

17. Cupid’s Chocolates 20 94.341 13

18. Cửu Tiểu Thư 30 88.269 28

19. Đại Đường Trừ Yêu Sư 4 68.741 2

20. Đạo Sĩ Cưới Ta Đi! 4 29.899 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... [cuối]