Thể loại Romance

Thường là những câu chuyện về tình yêu. Ớ đây chúng ta sẽ lấy ví dụ như tình yêu giữa một người con trai và con gái, bên cạnh đó đặc điểm thể loại này là kích thích trí tưởng tượng của bạn về tình yêu.

Có 4352 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. Kanojo to Kanojo no Neko 1 75.814 11

2. Americano - Exodus (tt.tv) 24 45.372 7

3. BALLS FRIEND 13 104.470 20

4. Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi 29 118.466 3

5. Bạn Trai Là Ngôi Sao 4 40.128 4

6. Boss Ca Ca! Nhĩ Khiếm Tấu 16 30.446 3

7. Boy On The Run 21 109.064 9

8. Cái Gì! Cái Gì! 6 76.336 9

9. Chou No Ito 1 71.659 6

10. Chuyện Tình Như Trong Sách 29 86.939 4

11. Có Lẽ Là Ở Tương Lai 7 38.292 1

12. Con Tim Rung Động 30 86.282 4

13. Công Chúa Giả Mạo 30 82.838 3

14. Cuộc Sống Màu Đào 8 70.771 0

15. Cupid’s Chocolates 20 90.764 13

16. Cửu Tiểu Thư 15 80.396 1

17. Đại Đường Trừ Yêu Sư 4 66.599 2

18. Đạo Sĩ Cưới Ta Đi! 4 26.557 3

19. Đế Vương Trắc 19 93.726 3

20. Điện Thoại Của Tôi Làm Phản 3 37.175 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... [cuối]