Thể loại Tạp chí truyện tranh

Tạp chí online về manga anime v.v...

Có 71 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. Đại lưu manh mi đừng bám ta! 5 73.281 1

2. Imawa no Michi no Alice: Alice on Border Road 2 5.496 10

3. [Manhua] Mau đưa anh tôi, đi giùm cái 2 66.812 9

4. [Quà 70000 like page] Dragon Ball Z : Hoán đổi thân xác 1 98.469 22

5. [Tạp chí box NFC] Naruto FC Magazine 5 70.626 6

6. alice......again? 15 98.127 86

7. Ảnh bìa Cover truyện One Piece 19 74.445 13

8. ảnh chế conan 6 201.764 45

9. ANTIDOTE 19 204.654 159

10. Attack On Avengers 1 53.679 12

11. Báo ân cha mẹ 1 45.676 3

12. Boruto 2 68.885 19

13. Bựa Nương 40 168.444 17

14. CAB Magazine 2012 1 49.536 13

15. Câu chuyện về Yoshikawa Miki và Mashima Hiro 1 41.975 14

16. Chỉ số sức mạnh của các nhân vật trong Dragon Ball qua các thời kì 2 57.588 28

17. Chii's Sweet Home 122 286.514 35

18. Coffee 18 46.181 8

19. credit the eales group 1 39.585 5

20. DarknessHN club-TGUM 3- Gravity 1 38.375 9

1 2 3 4