Thể loại Tạp chí truyện tranh

Tạp chí online về manga anime v.v...

Có 74 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. Đại lưu manh mi đừng bám ta! 5 77.113 1

2. Imawa no Michi no Alice: Alice on Border Road 3 15.451 12

3. [Manhua] Mau đưa anh tôi, đi giùm cái 2 70.605 9

4. [Quà 70000 like page] Dragon Ball Z : Hoán đổi thân xác 1 100.650 22

5. [Tạp chí box NFC] Naruto FC Magazine 5 74.088 6

6. Ác Ma Màu Hồng 3 7.545 11

7. alice......again? 15 101.604 86

8. Ảnh bìa Cover truyện One Piece 19 78.241 13

9. ảnh chế conan 6 212.540 45

10. ANTIDOTE 19 208.339 159

11. Attack On Avengers 1 55.334 12

12. Báo ân cha mẹ 1 48.827 3

13. Boruto 2 77.578 19

14. Bựa Nương 40 178.937 17

15. CAB Magazine 2012 1 50.815 13

16. Câu chuyện về Yoshikawa Miki và Mashima Hiro 1 43.436 14

17. Chỉ số sức mạnh của các nhân vật trong Dragon Ball qua các thời kì 2 61.519 28

18. Chii's Sweet Home 122 291.094 35

19. Cô Vợ Lạnh Lùng của Thiếu Bang Chủ 1 5.523 10

20. Coffee 18 49.514 8

1 2 3 4