Thể loại Tạp chí truyện tranh

Tạp chí online về manga anime v.v...

Có 71 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. Đại lưu manh mi đừng bám ta! 5 74.205 1

2. Imawa no Michi no Alice: Alice on Border Road 2 6.812 10

3. [Manhua] Mau đưa anh tôi, đi giùm cái 2 67.719 9

4. [Quà 70000 like page] Dragon Ball Z : Hoán đổi thân xác 1 98.964 22

5. [Tạp chí box NFC] Naruto FC Magazine 5 71.418 6

6. alice......again? 15 98.905 86

7. Ảnh bìa Cover truyện One Piece 19 75.274 13

8. ảnh chế conan 6 202.801 45

9. ANTIDOTE 19 205.556 159

10. Attack On Avengers 1 54.087 12

11. Báo ân cha mẹ 1 46.387 3

12. Boruto 2 70.863 19

13. Bựa Nương 40 170.652 17

14. CAB Magazine 2012 1 49.816 13

15. Câu chuyện về Yoshikawa Miki và Mashima Hiro 1 42.308 14

16. Chỉ số sức mạnh của các nhân vật trong Dragon Ball qua các thời kì 2 58.502 28

17. Chii's Sweet Home 122 287.627 35

18. Coffee 18 46.949 8

19. credit the eales group 1 40.313 5

20. DarknessHN club-TGUM 3- Gravity 1 38.646 9

1 2 3 4