Thể loại Tạp chí truyện tranh

Tạp chí online về manga anime v.v...

Có 68 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. Đại lưu manh mi đừng bám ta! 5 56.475 1

2. [Manhua] Mau đưa anh tôi, đi giùm cái 2 51.879 9

3. [Quà 70000 like page] Dragon Ball Z : Hoán đổi thân xác 1 84.934 22

4. [Tạp chí box NFC] Naruto FC Magazine 5 56.277 6

5. alice......again? 15 85.587 86

6. Ảnh bìa Cover truyện One Piece 19 62.146 13

7. ảnh chế conan 6 188.501 45

8. ANTIDOTE 19 192.672 159

9. Attack On Avengers 1 43.761 12

10. Báo ân cha mẹ 1 35.096 3

11. Boruto 2 55.061 19

12. Bựa Nương 40 153.958 17

13. CAB Magazine 2012 1 41.905 13

14. Câu chuyện về Yoshikawa Miki và Mashima Hiro 1 34.443 14

15. Chỉ số sức mạnh của các nhân vật trong Dragon Ball qua các thời kì 2 48.053 28

16. Chii's Sweet Home 122 276.249 35

17. Coffee 18 37.844 8

18. credit the eales group 1 31.564 5

19. DarknessHN club-TGUM 3- Gravity 1 32.291 9

20. DBON 7 269.413 334

1 2 3 4