Thể loại Tạp chí truyện tranh

Tạp chí online về manga anime v.v...

Có 72 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. Đại lưu manh mi đừng bám ta! 5 75.276 1

2. Imawa no Michi no Alice: Alice on Border Road 3 13.205 12

3. [Manhua] Mau đưa anh tôi, đi giùm cái 2 68.955 9

4. [Quà 70000 like page] Dragon Ball Z : Hoán đổi thân xác 1 99.610 22

5. [Tạp chí box NFC] Naruto FC Magazine 5 72.539 6

6. alice......again? 15 99.993 86

7. Ảnh bìa Cover truyện One Piece 19 76.514 13

8. ảnh chế conan 6 204.304 45

9. ANTIDOTE 19 206.673 159

10. Attack On Avengers 1 54.577 12

11. Báo ân cha mẹ 1 47.406 3

12. Boruto 2 73.232 19

13. Bựa Nương 40 174.213 17

14. CAB Magazine 2012 1 50.188 13

15. Câu chuyện về Yoshikawa Miki và Mashima Hiro 1 42.754 14

16. Chỉ số sức mạnh của các nhân vật trong Dragon Ball qua các thời kì 2 59.740 28

17. Chii's Sweet Home 122 289.116 35

18. Cô Vợ Lạnh Lùng của Thiếu Bang Chủ 1 3.620 10

19. Coffee 18 48.000 8

20. credit the eales group 1 41.338 5

1 2 3 4