Thể loại Tạp chí truyện tranh

Tạp chí online về manga anime v.v...

Có 71 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. Đại lưu manh mi đừng bám ta! 5 71.979 1

2. [Manhua] Mau đưa anh tôi, đi giùm cái 2 65.617 9

3. [Quà 70000 like page] Dragon Ball Z : Hoán đổi thân xác 1 97.838 22

4. [Tạp chí box NFC] Naruto FC Magazine 5 69.627 6

5. alice......again? 15 97.074 86

6. Ảnh bìa Cover truyện One Piece 19 73.285 13

7. ảnh chế conan 6 200.290 45

8. ANTIDOTE 19 203.579 159

9. Attack On Avengers 1 53.172 12

10. Báo ân cha mẹ 1 44.714 3

11. Boruto 2 66.128 19

12. Bựa Nương 40 166.082 17

13. CAB Magazine 2012 1 49.178 13

14. Câu chuyện về Yoshikawa Miki và Mashima Hiro 1 41.557 14

15. Chỉ số sức mạnh của các nhân vật trong Dragon Ball qua các thời kì 2 56.322 28

16. Chii's Sweet Home 122 285.270 35

17. Coffee 18 45.206 8

18. credit the eales group 1 38.637 5

19. DarknessHN club-TGUM 3- Gravity 1 38.023 9

20. DBON 7 276.660 334

1 2 3 4