Thể loại Video Clip

Có 9 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. bleach-phim 6 41.646 24

2. đáp án hoàn hảo 2 50.454 16

3. Densetsu no Yuusha no Densetsu 5 49.184 12

4. Densetsu No Yuusha No Densetsu 1 45.273 3

5. Nhạc 1 13.067 44

6. Nhạc Japan hay cho Người muốn nghe 1 12.267 26

7. One piece The Movie 13 88.423 68

8. Steven Universe comics đã ra chap 2 2 6.789 2

9. VoCaLoiD VIP 738 1.116.435 25.791