Thể loại Video Clip

Có 9 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. bleach-phim 6 43.347 24

2. đáp án hoàn hảo 2 54.012 17

3. Densetsu no Yuusha no Densetsu 5 52.127 12

4. Densetsu No Yuusha No Densetsu 1 51.056 3

5. Nhạc 1 16.736 44

6. Nhạc Japan hay cho Người muốn nghe 1 16.199 26

7. One piece The Movie 13 92.518 68

8. Steven Universe comics đã ra chap 2 2 10.288 2

9. VoCaLoiD VIP 738 1.126.462 25.792