Thể loại Video Clip

Có 9 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. bleach-phim 6 42.089 24

2. đáp án hoàn hảo 2 51.256 17

3. Densetsu no Yuusha no Densetsu 5 49.819 12

4. Densetsu No Yuusha No Densetsu 1 46.472 3

5. Nhạc 1 13.913 44

6. Nhạc Japan hay cho Người muốn nghe 1 13.158 26

7. One piece The Movie 13 89.336 68

8. Steven Universe comics đã ra chap 2 2 7.572 2

9. VoCaLoiD VIP 738 1.118.721 25.792