Thể loại Video Clip

Có 9 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. bleach-phim 6 42.897 24

2. đáp án hoàn hảo 2 52.961 17

3. Densetsu no Yuusha no Densetsu 5 51.213 12

4. Densetsu No Yuusha No Densetsu 1 49.313 3

5. Nhạc 1 15.684 44

6. Nhạc Japan hay cho Người muốn nghe 1 14.999 26

7. One piece The Movie 13 91.353 68

8. Steven Universe comics đã ra chap 2 2 9.259 2

9. VoCaLoiD VIP 738 1.123.600 25.792